Χρήση Cookies

  1. Αρχική
  2. Χρήση Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν συλλέγουν ή μεταφέρουν προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη προς την ιστοσελίδα ή προς τρίτους, ικανές να επιτρέψουν επικοινωνία με τον επισκέπτη , όπως για παράδειγμα διευθύνσεις e-mail κλπ. Επίσης ανά πάσα στιγμή τα cookies μπορούν να διαγραφούν μόνιμα από το σύστημα του επισκέπτη ή και να μπλοκαριστεί η χρήση τους ολικά και εξ’αρχής, κάνοντας κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή.

Η ιστοσελίδα e-fytonet.gr  χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης,   των παρακάτω κατηγοριών:

«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι».  Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου).

«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα  «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη στην  συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

«Cookies» με πολυμεσικό  περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα  «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.

«Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση στην ιστοσελίδα .

«Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης στην ιστοσελίδα).

«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) , και  αφορούν αποκλειστικά την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα τυχόν σφάλματα της ιστοσελίδας, περισσότερο ενδιαφέροντα θέματα, ώρες αιχμής του εξυπηρετητη κλπ.

 

Με την συνέχιση της πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας , συμφωνείτε με την χρήση cookies. Άλλως παρακαλούμε μεταβείτε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας και επιλέξτε τον αποκλεισμό των cookies, αν και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις ή και δυσλειτουργία στην εμφάνιση του ιστότοπου e-fytonet.gr  .